Jsem žena, manželka, matka, kamarádka. Obdivuji život v jeho celistvé kráse, v jeho opravdovosti. S radostí a nadšením objevuji svou životní cestu a své poslání.

Má cesta prozření přišla po narození dcerky, která je mou velkou učitelkou. Kdysi pevná půda pod nohama se začala bortit a já byla „nucena“ změnit své postoje a úhly pohledu. Pochopila jsem, že svou realitu si tvořím jen já sama. Každou vteřinou, kterou jsem v přítomnosti vytvářím svou budoucnost. Pomalu jsem se stala a stávám novým člověkem. Učím se milovat především samu sebe, učím se naslouchat svému srdci, svému tělu, třídit své myšlenky a transformovat mé stíny. Učím se vděčnosti, soucitu, pokory.

V roce 2014 jsem studovala u Viktorie Skácel techniku Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace (CHR), kterou jsem si velmi zamilovala. Díky této metodě mohu skrze své ruce přijímat a předávat krásné harmonizující energie, které pomáhají regenerovat naše těla na všech úrovních. Úžasné na tom je, že dochází k „léčení“ na obou stranách. Terapie velmi obohacuje i mě samotnou, jelikož se ponoříme a sladíme s naším božským proudem, s naší podstatou.

Pochopila jsem, proč se objevují nemoci, stávají se „nehody“ a přichází bolest. Nic jako náhoda neexistuje. Vše si tvoříme sami svým myšlením, emocemi, postoji, programy. Často jsou tyto programy uloženy hluboko v podvědomí, proto o nich vědomě nevíme. Nemoc však není problém, nemoc je pomoc, je to zpráva, sdělení našeho těla. Je to dar! Přes přítomnost bolesti máme možnost naslouchat svému tělu a rozluštit informaci, v jaké oblasti našeho života směřujeme špatně. Přes nemoc nacházíme cestu, jak se s naším tělem spojit a vyléčit ho. V jednoduchosti je krása, všechny odpovědi nosíme v sobě, všechny informace nám přijdou v pravý čas.

Život je úchvatný. Užívejme si tento dar, bavme se, radujme se a neberme se tak vážně.

S láskou Joanna