V tento energeticky mocný den se Země a Slunce dostávají do vyrovnání se Siriem a vytváří pomyslnou bránu, která vrcholí právě 8.8. a je symbolizována lvem, v jehož znamení se momentálně nacházíme. Využijme tento a následující dny naplno a vědomě. Přichází období nových začátků, uvědomění, myšlení a probuzení se do nového lidství.

Na úrovni mysli.

Symbolika majestátního lva nám pomůže v uvědomění si své síly jako tvůrce. Ty jsi tvůrce. V každém okamžiku se rozhoduješ, jak budeš reagovat na určité situace, jaké myšlenky si pustíš do hlavy, jaké emoce prožiješ, jaký postoj zaujmeš. Uvědom si krásu svého života, pociť vděčnost za celý svůj život. Vykroč dnes vědomě novým způsobem. Připomeň si, proč jsi tu? Jaké je Tvé poslání, jaká je Tvá vize budoucnosti? Co je opravdu důležité ve Tvém životě?

Na úrovni těla.

Pozoruj své tělo a propoj se s ním. Propoj se s jeho inteligentní částí – Innate. Poděkuj svému úžasnému dopravnímu prostředku za to, že Tě provází životem. Pokud Tě trápí bolest či nemoc, pošli do toho místa světlo, ale především si představ své tělo dokonale zdravé a nádherné. Opravdové vyléčení z nemoci funguje přes spojení s Tvou duší, přes božskou část v Tobě.

Na úrovni vztahů a duše.

Odevzdej se a podívej se na situaci z úplně opačného pohledu, očima toho druhého. Jak to vidí ti druzí, Tvůj partner, dítě, rodič, kamarád. A představ si, jak by to viděla láska a soucit. Tento nový pohled Ti sám situaci vyjasní a pochopíš. Když pochopíš, přijmeš, transformuješ, mohou se dít změny.

Vše je dokonalé takové, jaké je právě teď. Neodsuzuj sebe ani ostatní, neposuzuj, uvolni se. Otevři své srdce a vnímej poselství, symboly, které Ti přichází.

S láskou Joanna